mandag 28. september 2009

Endret historiens gang

I dag markeres Verdens prevensjonsdag. P-pillen var den første effektive prevensjonen, og ga kvinner en unik mulighet til frihet og kontroll over sin egen seksualitet.

I alle generasjoner har kvinner ønsket kontroll over sin egen fruktbarhet. I dag brukes P-pillen av nesten hver tredje norske kvinne i fertil alder.

Historisk har kvinners evne til å føde barn gjort oss avhengige av menn som forsørgere og beskyttere. Gjennom tidene har denne avhengigheten dannet grunnlag for patriarkatet. Det vil si den familie- og samfunnsstrukturen som opp gjennom historien har gitt mannen mest makt.

Historisk
Mange kvinner har likevel markert seg som selvstendige og sterke. Den historiske betydningen av forkjemperne for kvinners stemmerett, rett til arbeid, til skilsmisse og selvbestemt abort er det ingen grunn til å undervurdere. Samtidig bør vi anerkjenne at P-pillen, sammen med kvinners mulighet til å forsørge seg selv, representerer et av historiens mest markante knekkpunkter.

Det første virkelig sikre, allment tilgjengelige prevensjonsmidlet ga i realiteten halve befolkningen en utvei ut av den biologiske fella. Forestill deg den dype fortvilelsen en fattig kvinne kjente når de første tegnene på enda en graviditet meldte seg. Hvordan skulle hun og barnet klare seg?

Med en nyvunnet evne til selv å kontrollere sin egen kropp, sammen med muligheten til å forsørge seg og sine barn, kunne kvinner i større grad velge om og når de ville ha barn. Og norske kvinner og menn ønsker seg heldigvis fortsatt barn, det viser de høye fødselstallene.

Jordskjelv
Omkostningsfritt har det ikke vært. Sosialt, politisk og økonomisk representerer kvinners kontroll over egen kropp og styrket forsørgelsesevne, et jordskjelv. Det berører våre liv, vår søken etter identitet som menn og kvinner, og det påvirker samfunnets maktfordeling.

Selv om patriarkatets etterskjelv ennå skaper spenninger, er forandringen som følger av kvinners frigjøring helt gjennomgripende. Det er umulig å komme utenom p-pillen, som det foreløpige høydepunktet i prevensjonens historie, for å forstå at dette ble mulig.

Bivirkninger
Ingen medisiner er helt uten bivirkninger. Heller ikke p-piller. Risiko for blodpropp bør være kjent. Det er en sjelden bivirkning, og risikoen for blodpropp ved graviditet er høyere. Likevel er det viktig at forhold som øker risikoen, som tidligere blodpropper i familien, vekt og røyking, avdekkes før resepten skrives ut. Helsemyndighetene og legemiddelprodusentene ser et felles ansvar i å informere om dette.

Det er også behov for mer informasjon om viktigheten av prevensjon. I dag øker aborttallene hos ungdom mellom 20 og 25 år, og aborthyppigheten nærmer seg nivået på 1980-tallet. Heldigvis ligger tenåringsabortene fortsatt lavere enn den gang. Gratis p-piller og lettere tilgang kan være årsaken.

På Verdens prevensjonsdag kan det være verdt å minne om p-pillenes betydning for vår sosiale og politiske utvikling. Den er også et eksempel på hva legemiddelindustriens samfunnsbidrag består i.

Dette debattinnlegget ble publisert i VG lørdag 26. september 2009

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar