torsdag 29. april 2010

Vaksiner mot meslinger og røde hunder fortsatt viktig

Denne uka markeres den årlige europeiske vaksinasjonsuka som er et initiativ fra Verdens Helseorganisasjon WHO. Fokus i år er på barnevaksinasjonsprogrammene og spesielt på meslinger og røde hunder.

Vaksinasjon er et av de tiltak som har størst betydning for å redusere sykdom og død i verden. Tall fra Folkehelseinnstituttet viser at vi i Norge heldigvis har god oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet. WHO ser imidlertid med bekymring på at det i enkelte land i Europa er dårlig oppslutning om vaksinasjonsprogrammene. Dette har ført til flere utbrudd av meslinger og røde hunder i Europa.

Etter hvert som vaksinasjon langt på vei har utryddet flere sykdommer, ser vi sjeldnere følgene av disse sykdommene. Dette kan gjøre at enkelte stiller spørsmål ved nødvendigheten av å gjennomføre vaksinasjon. Erfaringene fra Europa gjør at vi må opprettholde bevisstheten rundt viktigheten av vaksiner og sørge for at vaksinasjonsdekningen opprettholdes på et høyt nivå i Norge.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,1223:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:84036::1:5569:3:::0:0

fredag 23. april 2010

Helse på nett

Tidligere i uka overrakte Teknologirådet sine anbefalinger til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. - Helsevesenet har som ambisjon å sette pasienten i sentrum. Internett er som skapt for dette, sa Tore Tennøe på møtet i Stortinget.

Folk ønsker elektronisk kontakt med legen sin. Erfaring fra andre land viser at informasjon, selvbetjening og dialog på nett kan bedre behandlingen og samtidig være lønnsomt. Teknologirådet foreslår blant annet at pasienter skal kunne ha nettdialog med legen sin, ha elektronisk innsyn i sin egen journal, et pasientnettverk i offentlig regi der folk kan dele erfaringer om behandling med hverandre, og at pasientene skal kunne sjekke kvaliteten på behandlingen ved forskjellige sykehus slik at velge hvor de vil ha behandling.

Her er det mange flotte forslag, og det haster å gå i gang hvis Norge ikke skal bli en sinke på dette området. Også når det gjelder informasjon om bruk av medisiner bør nettet tas mer i bruk. Riktig legemiddelbruk er helt avgjørende for god behandling, og her er nettet viktig. Både produsentene, helsepersonell, legemiddelmyndighetene og ikke minst pasientene bør aktivt få dele informasjon om legemidler og riktig bruk. Det blir spennende å se hvordan myndighetene vil legge bedre til rette for dette fremover.