torsdag 29. april 2010

Vaksiner mot meslinger og røde hunder fortsatt viktig

Denne uka markeres den årlige europeiske vaksinasjonsuka som er et initiativ fra Verdens Helseorganisasjon WHO. Fokus i år er på barnevaksinasjonsprogrammene og spesielt på meslinger og røde hunder.

Vaksinasjon er et av de tiltak som har størst betydning for å redusere sykdom og død i verden. Tall fra Folkehelseinnstituttet viser at vi i Norge heldigvis har god oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet. WHO ser imidlertid med bekymring på at det i enkelte land i Europa er dårlig oppslutning om vaksinasjonsprogrammene. Dette har ført til flere utbrudd av meslinger og røde hunder i Europa.

Etter hvert som vaksinasjon langt på vei har utryddet flere sykdommer, ser vi sjeldnere følgene av disse sykdommene. Dette kan gjøre at enkelte stiller spørsmål ved nødvendigheten av å gjennomføre vaksinasjon. Erfaringene fra Europa gjør at vi må opprettholde bevisstheten rundt viktigheten av vaksiner og sørge for at vaksinasjonsdekningen opprettholdes på et høyt nivå i Norge.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,1223:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:84036::1:5569:3:::0:0

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar