fredag 23. april 2010

Helse på nett

Tidligere i uka overrakte Teknologirådet sine anbefalinger til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. - Helsevesenet har som ambisjon å sette pasienten i sentrum. Internett er som skapt for dette, sa Tore Tennøe på møtet i Stortinget.

Folk ønsker elektronisk kontakt med legen sin. Erfaring fra andre land viser at informasjon, selvbetjening og dialog på nett kan bedre behandlingen og samtidig være lønnsomt. Teknologirådet foreslår blant annet at pasienter skal kunne ha nettdialog med legen sin, ha elektronisk innsyn i sin egen journal, et pasientnettverk i offentlig regi der folk kan dele erfaringer om behandling med hverandre, og at pasientene skal kunne sjekke kvaliteten på behandlingen ved forskjellige sykehus slik at velge hvor de vil ha behandling.

Her er det mange flotte forslag, og det haster å gå i gang hvis Norge ikke skal bli en sinke på dette området. Også når det gjelder informasjon om bruk av medisiner bør nettet tas mer i bruk. Riktig legemiddelbruk er helt avgjørende for god behandling, og her er nettet viktig. Både produsentene, helsepersonell, legemiddelmyndighetene og ikke minst pasientene bør aktivt få dele informasjon om legemidler og riktig bruk. Det blir spennende å se hvordan myndighetene vil legge bedre til rette for dette fremover.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar