onsdag 24. mars 2010

Influensavaksinen må komme til nytte

Hovedbølgen av influensapandemien er nå over og for tiden er heldigvis svært få rammet av influensaen. En rekke kommuner sitter nå igjen med til dels store restlagre av influensavaksinen som følge av at pandemien heldigvis ikke ble så alvorlig som man tidligere hadde grunn til å frykte.

Folkehelseinstituttet ber kommunene opprettholde beredskapslagre til høsten i tilfelle vi skulle få en ny oppblomstring av influensaen. Det er viktig at de vaksinene som faktisk er produsert kommer til nytte. I den grad det er mulig bør norske myndigheter også vurdere om eventuelt overskudd av vaksinen kan sendes til andre deler av verden slik at befolkningen der kan få nytte av den.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar