tirsdag 16. mars 2010

Om å vente....

Statens legemiddelverk har nå lagt frem en oversikt over nye legemidler som har kommet på blå resept i 2009, og hvilke legemidler som har fått nei til refusjon. Heldigvis fikk en rekke nye effektive medisiner refusjonsrett, slik at pasientene kan få medisinene på blå resept.

Det ble tatt avgjørelser om at tre helt nye legemidler ikke får refusjon, og tre legemidler får ikke refusjon på annen indikasjon enn de har i dag. Dessuten sendte Legemiddelverket tre saker videre til departementet for politisk prioritering. Og der blir de liggende. Hele ni legemidler som Statens legemiddelverk mener er kostnadseffektive og bør refunderes, ligger nå på vent i departementet. De eldste har ligget der siden juni 2007.

Dette skyldes den såkalte bagatellgrensen som bestemmer at alle legemidler med en forventet merutgift for staten på mer enn fem millioner kroner om fem år, automatisk får avslag på blåresept-søknad. Automatisk avslag blir gitt selv om legemidlet oppfyller alle medisinsk-faglige og helseøkonomiske krav for å komme på blå resept. Det betyr at norske pasienter må søke om individuell refusjon noe som gjør at færre får tilgang, - og som også er sosialt urettferdig.

Legemiddelverkets oversikt er nyttig, og oversikten over hvilke legemidler som er felt av bagatellgrensen må nå inn i statsbudsjettet slik opposisjonen på Stortinget har pekt på. Skal bagatellgrensen ha noen som helst verdi som et prioriteringsverktøy må det politisk åpenhet til. Med større åpenhet kommer kravet om å fatte beslutninger, og ikke prioritere etter venteprinsippet. Det bør komme pasientene til gode.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar