torsdag 18. mars 2010

Alle må ta ansvar for å hindre at meslinger igjen kommer til Norge

Verdens Helseorganisasjon (WHO) melder nå at barnesykdommen meslinger er på fremmarsj igjen i Vest-Europa. Grunnen er at alternative miljøer nekter å la barna bli vaksinert.

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommer vi kjenner. Meslingevaksine ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 1969. I årene før vaksinasjon ble introdusert i programmet ble det årlig meldt om 20 000-30 000 tilfeller av meslinger i Norge. Etter at vaksinen ble tatt i bruk, har tilfeller av meslinger blitt stadig færre, og de siste årene har sykdommen vært så godt som utryddet i Norge.

For at vaksinasjonsprogrammer skal ha den ønskede effekt i befolkningen er det avgjørende at minst 90 % av populasjonen deltar. Får vi for mange ”gratispassasjerer” som ikke vaksinerer seg, vil man ikke klare å utrydde sykdommen.

Det er derfor svært urovekkende at enkelte miljøer bidrar til å undergrave bekjempelsen av farlige sykdommer som meslinger ved å ikke vaksinere barna.

Det er behov for økt informasjon og kunnskap om vaksinasjonsprogrammene og vaksinasjon generelt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar