mandag 6. august 2012

Hva bør tillates i Norge som i dag er forbudt?

Dette spørsmålet har Dagens Næringsliv hver dag har stilt sine intervjuobjekter i sommer. Det har kommet interessante svar, - jeg har lyst til å minne om en mindre kjent regulering som helt åpenbart er moden for oppheving. Jeg må medgi at dent ikke er like omtalt og omstridt som stengetider på polet dagen før helligdager, men kanskje nettopp derfor fortjener å bli løftet frem.

På legemiddelområdet har det i mange år vært et krav om fullsortiment for legemiddelgrossister. Kravet innebærer at alle grossister må føre alle legemidler. I praksis har det vist seg at ingen av dagens grossister oppfyller dette kravet, mens nye aktører må dokumentere at de kan det. Dette gjelder selv om de kun ønsker f.eks å levere sykehuslegemidler.

Her har vi et urimelig konkurransehemmende krav som mangler en folkehelsemessig begrunnelse. Det er også en særnorsk bestemmelse som både Konkurransetilsynet, Stortingets helse- og omsorgskomite og Statens legemiddelverk har tatt til orde for å avskaffe.

Ballen ligger nå hos statsråden som har sendt Legemiddelverkets forslag på høring. Hun kan nå gjennomføre forskriftsendring som kan bidra til mer konkurranse og effektivitet. Som sykehuseier vil hun selv kunne tjene på dette. Vil det ramme pasientene? Nei, alle apotek skal fortsatt føre alle godkjente legemidler, men flere vil konkurrere om å levere til apotekene. Det vil samfunnet tjene på. Så jeg henger meg på og sier: Opphev kravet, slipp til flere aktører og gi oss større konkurranse på dette område.