fredag 19. februar 2010

Ny spennende kunnskap om HPV-vaksinen Gardasil

Denne uken har det blitt lagt fram ny dokumentasjon som viser at HPV-vaksinen Gardasil, som forebygger blant annet livmorhalskreft, også har effekt hos kvinner helt opp til 45 års alder. Tidligere er det dokumentert at vaksinen har effekt hos kvinner opp til 26 år.

HPV vaksinen ble innført i vaksinasjonsprogrammet i Norge i fjor. Vaksineringen startet på mange skoler i fjor høst. I Norge er det kun et årskull som får tilbud om vaksinen gjennom det offentlige programmet – 12 år gamle jenter. Norge er sammen med Italia det landet i Vest-Europa som tilbyr dårligst vaksinedekning innefor HPV-området. I de fleste andre land tilbys vaksinen til større aldersgrupper (12-16 år).

På verdensbasis er 55 millioner doser Gardasil administrert i perioden juni 2006 – september 2009. Dette har gitt helsepersonell solide erfaringer med vaksinen når det gjelder sikkerhet og toleranse.

Det er viktig at besluttende myndigheter tar innover seg ny og oppdatert kunnskap i diskusjonene om hvor mange som skal tilbys vaksinen i Norge.

Flere norske jenter bør få tilbud om vaksinen enten gjennom et offentlig opphentingsprogram eller gjennom refusjonsordninger for vaksinen. Videre er informasjon og kunnskap, både blant helsepersonell og i befolkningen generelt, avgjørende for å få til en god vaksinasjonsdekning blant de jentene som får tilbudet nå.

mandag 15. februar 2010

Norske kreftpasienter må få prøve nye medisiner

Norge har kreftforskning i verdensklasse. Dyktige forskere ved universitetene, sykehusene og i en spirende biotekindustri bidrar til dette.

Legemiddelindustrien er også en viktig partner i dette arbeidet. Internasjonale legemiddelselskaper har gjennomført langt flere legemiddelstudier i Norge enn hva folketall skulle tilsi. Disse studiene har kommet norske pasienter til gode. Særlig på kreftområdet har det vært vanlig å prøve ut nye medisiner når eksisterende behandling viser seg ikke å gi resultater. At Norge har vært attraktivt for legemiddelselskapene å gjennomføre studier i, har således ført til at mange har fått tidlig tilgang til nye og mer effektive behandlingsformer.

Det er derfor alvorlig at den kliniske forskningsaktiviteten i Norge er synkende. Land med lavere kostnader er i ferd med å ta oss igjen på kompetansesiden og Norge står i fare for å miste store deler av klinisk oppdragsforskning fra legemiddelindustrien i løpet av kort tid hvis ikke tiltak iverksettes for å stimulerer denne forskningen nå.

Vi må sørge for at sykehusene kombinerer klinisk forskning med pasientbehandling slik at vi sikrer nyutvikling og kvalitet. Får vi det til, vil pasientene være vinnere.