fredag 19. februar 2010

Ny spennende kunnskap om HPV-vaksinen Gardasil

Denne uken har det blitt lagt fram ny dokumentasjon som viser at HPV-vaksinen Gardasil, som forebygger blant annet livmorhalskreft, også har effekt hos kvinner helt opp til 45 års alder. Tidligere er det dokumentert at vaksinen har effekt hos kvinner opp til 26 år.

HPV vaksinen ble innført i vaksinasjonsprogrammet i Norge i fjor. Vaksineringen startet på mange skoler i fjor høst. I Norge er det kun et årskull som får tilbud om vaksinen gjennom det offentlige programmet – 12 år gamle jenter. Norge er sammen med Italia det landet i Vest-Europa som tilbyr dårligst vaksinedekning innefor HPV-området. I de fleste andre land tilbys vaksinen til større aldersgrupper (12-16 år).

På verdensbasis er 55 millioner doser Gardasil administrert i perioden juni 2006 – september 2009. Dette har gitt helsepersonell solide erfaringer med vaksinen når det gjelder sikkerhet og toleranse.

Det er viktig at besluttende myndigheter tar innover seg ny og oppdatert kunnskap i diskusjonene om hvor mange som skal tilbys vaksinen i Norge.

Flere norske jenter bør få tilbud om vaksinen enten gjennom et offentlig opphentingsprogram eller gjennom refusjonsordninger for vaksinen. Videre er informasjon og kunnskap, både blant helsepersonell og i befolkningen generelt, avgjørende for å få til en god vaksinasjonsdekning blant de jentene som får tilbudet nå.

1 kommentar:

  1. 47 har dødd og 12ooo negativt påvirket av denne vaksinen: http://www.youtube.com/watch?v=E4pfEcjyyrU&feature=youtu.be

    SvarSlett