mandag 15. februar 2010

Norske kreftpasienter må få prøve nye medisiner

Norge har kreftforskning i verdensklasse. Dyktige forskere ved universitetene, sykehusene og i en spirende biotekindustri bidrar til dette.

Legemiddelindustrien er også en viktig partner i dette arbeidet. Internasjonale legemiddelselskaper har gjennomført langt flere legemiddelstudier i Norge enn hva folketall skulle tilsi. Disse studiene har kommet norske pasienter til gode. Særlig på kreftområdet har det vært vanlig å prøve ut nye medisiner når eksisterende behandling viser seg ikke å gi resultater. At Norge har vært attraktivt for legemiddelselskapene å gjennomføre studier i, har således ført til at mange har fått tidlig tilgang til nye og mer effektive behandlingsformer.

Det er derfor alvorlig at den kliniske forskningsaktiviteten i Norge er synkende. Land med lavere kostnader er i ferd med å ta oss igjen på kompetansesiden og Norge står i fare for å miste store deler av klinisk oppdragsforskning fra legemiddelindustrien i løpet av kort tid hvis ikke tiltak iverksettes for å stimulerer denne forskningen nå.

Vi må sørge for at sykehusene kombinerer klinisk forskning med pasientbehandling slik at vi sikrer nyutvikling og kvalitet. Får vi det til, vil pasientene være vinnere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar