tirsdag 19. januar 2010

Medisiner og vaksiner må inn i samhandlingsreformen

Legemidler må inn i samhandlingsdebatten. Det var hovedbudskapet da LMI var på høring i Stortingets helse- og omsorgskomite om reformen.

I høringen tok LMI for seg betydningen av riktig forebygging. LMI støttet forslaget om å gi fastlegene et særlig ansvar for å igangsette individrettete tiltak for å identifisere og følge opp pasienter i risikogruppene. Det vil kunne bidra til målrettet forebygging. LMI støttet også forelaget om å gjennomføre en løpende evaluering av effekten til forebyggingstiltak.

LMI pekte på at medisiner er blant de innsatsfaktorene i helsetjenesten der effekt og kostnadseffektivitet er aller best dokumentert. LMI mener derfor at meldingen gir et ufullstendig bilde når medisiner knapt er omtalt i forbindelse med forebygging.

Videre pekte LMI på at vaksiner har revolusjonert folkehelsetilstanden verden over. Norske barn er beskyttet mot mange sykdommer takket være et velfungerende barnevaksinasjonsprogram. Alle barnevaksinene gir imidlertid ikke beskyttelse for resten av livet, og Folkehelsa oppfordrer til revaksinering hvert tiende år. God forebygging vil være å utarbeide en aktiv strategi for hvordan vaksinetilbudet kan utvikles nå, og bli enda bedre både med hensyn til å få på plass nye vaksiner og for å få befolkningen til å benytte seg av det vaksinetilbudet som alt finnes. Det er derfor viktig at det skapes rom for å ta i bruk nye vaksiner i helsetjenesten, enten det er i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

1 kommentar:

  1. hvor mye blir legene i norge sponset av legemidelindustrien i året?

    SvarSlett