fredag 15. januar 2010

Individuell refusjon er en sovepute for myndighetene

De nye kostnadseffektive legemidlene må komme på blå resept, istedet for at legene må søke om individuell refusjon for hver eneste pasient som har nytte av dem. I går opplyste Helse- og omsorgsministeren at det nå ligger ni søknader om refusjon på nye kostnadseffektive legemidler i departementet. Ingen vet om eller når disse medisinene kommer på blå resept. Dette er medisiner som er faglig vurdert av fagmyndighetene, og der det anbefales refusjon fordi de er nyttige for pasientene og kostnadseffektive for samfunnet.

Avgjørelsen om blåresept-forskrivning ligger på vent, fordi departementet må se på hver enkelt medisin i forbindelse med de årlige budsjettforslagene, og ventetiden kan bli lang. I mellomtiden "spares" det penger fordi det krever mer innsats både av lege og pasient for å få tilgang via individuell refusjon, og fordi selve prossessen også tar tid. Individuelle ordninger krever byråkratisk merarbeid, og det koster også penger.

Les mer om dette på VG.nett i går http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=590952

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar