torsdag 14. januar 2010

Hvorfor er det så vanskelig å heve bagatellgrensen?

Det spurte stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) om i Stortinget i dag under debatten om norsk legemiddelpolitikk. Det var Bent Høie fra Høyre som hadde tatt initiativ til interpellasjonsdebatten, og temaet var hva Regjeringen vil gjøre for å følge opp legemiddelmeldingen. Høie påpekte at tiltakene for å redusere legemiddelprisene nå er gjennomført, mens tiltakene for å sikre pasientene bedre tilgang til legemidler ikke er gjennomført. Han mente at det er en behov for en effektiv refusjonsoprdning for å sikre raskere tilgang til nye legemidler

Helseministeren påpekte at det var hennes ansvar å sikre god og riktig legemiddelbruk i Norge, og hun også var opptatt av at pasientene skal behandles rettferdig og likt uansett status og helseregion.

For meg er dette et godt utgangspunkt for å få ryddet opp i en av de ordningene som fører til at mange norske pasienter får nye legemidler langt senere enn nødvendig. Gjør noe med den såkalte "bagatellgrensen" som idag lar avgjørelsen om refusjon av 9 kostnadseffektive legemidler bli liggende på vent i ubestemt tid i departementet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar