onsdag 28. september 2011

LMI støtter kamp mot sukker og sigaretter

FN har for første gang satt ikke-smittsomme sykdommer på dagsorden, og vedtatt en erklæring for å møte denne trusselen. Dette er en kamp Legemiddelindustrien både støtter og vil være med på.

19. september vedtok FN en erklæring for å møte den globale trusselen som diabetes, KOLS, kreft og hjerte- og karsykdommer utgjør for helse, økonomi og sosial utvikling.

På verdensbasis dør altfor mange av ikke-smittsomme sykdommer, ofte på grunn av mangel på tilgang til helsetjenester. Mange av dødsfallene kan forebygges, og bare i Norge dør rundt 20 mennesker hver dag av tobakksrelaterte sykdommer.

Legemiddelindustrien har bidratt til å redusere og utrydde smittsomme sykdommer, men vi er også veldig opptatt av ikke-smittsomme sykdommer.

Medisiner er effektivt for å forebygge mange sykdommer, og Legemiddelindustrien kan redusere muligheten for at folk blir syke og belaster helsevesenet.

Røyking er et godt eksempel. Industrien har utviklet medisiner som kan hjelpe folk til å slutte å røyke, men også medisiner som kan gjøre det enklere å leve med KOLS når det først har gått så langt.

Internasjonalt rammer ikke-smittsomme sykdommer svært urettferdig, og er en hovedårsak til sosiale ulikheter i helse.

Dette er imidlertid noe vi ikke bare ser i andre land. Også i Norge er det i ferd med å bli store ulikheter. Man kan bare se øst og vest i Oslo for å finne store forskjeller i helse og helsetilbud.

Da helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommenterte FN-vedtaket, sa hun at vi er helt avhengig av at både privat og offentlig sektor setter dette høyt på dagsorden hvis vi skal lykkes med å hjelpe folk til å stumpe røyken, bevege seg mer, redusere alkoholbruk og spise sunnere mat.

Det er jeg helt enig i, men da må man også verdsette vaksiner og legemidler som en betydelig innsatsfaktor i helsetjenesten. Det finnes en rekke innovative og forebyggende legemidler som kan hjelpe helseministeren til å løse de store helseutfordringene, men da må man også gi legemiddelindustrien en mulighet til å bli med i diskusjonene og la oss bidra med forslag til kostnadseffektive løsninger for å bedre folkehelsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar