torsdag 4. november 2010

Falske medisiner kan være livsfarlige

På internett anslår man nå at mer enn 50 prosent av medisinene som tilbys er forfalsket. De kan være uten virkning, inneholde skadelige tilsetningsstoffer eller rett og slett inneholde feil virkestoff. Medisinene kan ha høy fortjeneste for kriminelle, og problemet må tas på alvor også i Norge.

I utviklingsland regner man med at 30 prosent av medisinene er falske, og det dreier seg ofte om medisiner som er ment å være livreddende. Eksperter mener at den globale omsetningen av falske legemidler er større enn omsetningen av narkotika, og at følgene kan være katastrofale for syke mennesker. Ett eksempel: I Sørøst-Asia er over 50 prosent av malariamedisinen forfalsket, ofte er den uten virkning.

Kan vi ha tillit til medisinene vi får kjøpt i Norge? Ja, heldigvis. På apoteket og på sykehusene er systemene gode, og legemiddelindsutrien arbeider nå med nye systemer for sporbarhet av reseptbelagte legemidler – det skal innføres et system som kan spore hver pakke fra produsent til apotek. Det vil gi oss trygghet for at vi også i årene fremover får trygge legemidler i de ordinære salgskanalene. Samtidig vet vi at det er store tollbeslag av falske legemidler i Norge, og mange kjøper reseptbelagte medisiner på nettet som er falske.

Jeg mener at vi trenger mer innsats fra legemiddelmyndighetene når det gjelder farene ved falske legemidler og vi trenger en vesentlig skjerping av straffene for å forfalske legemidler. Høyere straffer fører til høyere prioritering hos toll og politi. Inntil vi har fått en seriøs, legal netthandel med reseptbelagte legemidler i Norge, må folk holde seg unna nettet og kjøpe de reseptbelagte legemidlene på apoteket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar