tirsdag 23. november 2010

Heldigvis ingen helserisiko ved vaksinen mot spebarnsdiare

Spedbarnsdiare og oppkast skyldes i stor grad en virusinfeksjon med et virus kalt rotavirus. Rotavirusinfeksjon rammer nesten alle barn før fylte 3 - 5 år, uavhengig av bosted og hygiene. Globalt dør ca. 600 000 barn som følge av rotavirusinfeksjon. I vår del av verden er dødsfall som følge av denne infeksjonen sjelden, men sykehusinnleggelse av barn er vanlig her også.

Rotavirusvaksine er også tilgjengelig i Norge. Vaksinen er drikkebasert og kan gis til spedbarn fra seks ukers alder. Den kan kjøpes på apotek etter resept fra lege. Det vurderes om den skal inn i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Tidligere i år satte den vitenskaplige komiteen for humane legemidler (CHMP) ved det europeiske legemiddelkontoret (EMA) igang undersøkelser for å se om disse vaksinene kunne innholde farlige virus. Disse undersøkelsene er nå sluttført og konklusjonen er heldigvis at det ikke er noen helserisiko ved bruk av disse vaksinene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar