onsdag 12. januar 2011

Få hjelp til å kutte ut snusen

Bruken av snus har i den siste tiden økt i mange land, særlig blant unge. Snus blir av mange sett på som mindre skadelig enn røyking. Men snus er også tobakk. I tillegg til nikotin, inneholder snus mer enn 30 kreftfremkallende stoffer. Man tror også at bruk av snus kan øke risikoen for type 2-diabetes og at snusbruk på lengre sikt kan føre til hjerte- og karsykdommer ettersom det gir høyere blodtrykk. Studier gjort i Sverige viser at nesten 30% av snusbrukerne ønsker å slutte med snus. Vi vet at mange finner det vanskelig å slutte å bruke snus selv om de er godt motivert. Snusavvenningsklinikken kan dermed være til god hjelp for mange mennesker.

Mange begynner med snus fordi de ønsker å slutte å røyke. Verken helsemyndighetene, Legeforeningen eller Verdens helseorganisasjon anbefaler dette. Årsaken er åpenbar: Snus kan fremkalle kreft og skaper avhengighet. Hva er poenget med å bytte ut én avhengighet med en annen når det tross alt finnes medisiner som kan vise til langt høyere suksessrate enn snus?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar