onsdag 18. januar 2012

Noe å lære av David Cameron?

I en tale før jul trakk den britiske statsministeren opp ambisiøse forventninger til landets helseindustri. Han tok utgangspunkt i alle de britiske Nobelprisvinnerne i medisin og i landets helse- og legemiddelindustri som sysselsetter 165 000 briter. Han la også vekt på hvor viktig en sterk helseindustri er for befolkningens tilgang til nye effektive medisiner. Selv om Cameron karakteriserte helseindustrien som juvelen i kronen i britisk økonomi, påpekte han at det er mange trusler mot næringen som myndighetene må engasjere seg i. Press på det offentlige helsesystemet med påfølgende spareforslag, patentsituasjonen som ikke generer nok inntekter til utvikling av nye medisiner, og behov for personlig tilpassede medisiner var utfordringer han tok opp i talen. Han skisserte også opp behovet for en ny modell for legemiddelutvikling.

Den britiske statsministeren avsluttet sin tale med å love at hans dør alltid skal holdes åpen for industrien, og at han vil gjøre hva han kan for at landet utvikler nye medisiner og utprøver dem på bristiske sykehus. Jeg vil gjerne minne om at også Norge har en viktig helseindustri og at norske forskere kan bidra til vekst i denne viktige industrien. Vi har et godt helsevesen som kan utprøve de nye medisinene og ta dem i systematisk bruk når de blir alment tilgjengelige.
Jeg vet at norske politikere også har ambisjoner for industrien vår. Jeg håper at Regjeringen også vil uttrykke dem på samme poitive måte.

Les talen til David Cameron

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar