onsdag 9. juni 2010

Brystkreft - ikke lenger en og samme sykdom

I morgen skal jeg delta på et stort regionalt kreftmøte i Molde. Møtet viser at det er stor interesse og engasjement i regionen for moderne og effektiv kreftbehandling. Leger og sykepleiere fra flere sykehus, på tvers av spesialiteter, møtes for å dele erfaring og kunnskap.

Denne store sammensatte gruppen av helsepersonell reflekterer kompleksiteten i dagens behandling. For å sette det på spissen: brystkreft er ikke lenger en og samme sykdom, ei heller er brystkreftbehandling en og samme behandling. Diagnostikk og behandling er i dag i stor grad individuelt tilpasset. Vi skal være glade for at legemiddelindustrien forsker frem og utvikler nye diagnostiske tester og medisiner som kan gi helsepersonell et bedre verktøy til å gruppere de ulike krefttypene og igjen tilpasse den enkelte pasients behandling. Slik reduseres også overbehandling, noe som først og fremst gagner pasientene, men også gir samfunnsøkonomiske fordeler.

Brystkreft er en alvorlig sykdom som rammer flere og flere kvinner. Heldigvis har prognosen for å bli frisk økt på grunn av tidligere og bedre diagnostikk, samarbeid på tvers av spesialiteter og nye effektive medisiner. Behandlingen av brystkreft i Norge er på linje med andre europeiske land og Norsk brystkreftgruppe står faglig sterkt her i landet. Likevel står vi overfor en del utfordringer. Prosessene for å vurdere om legene skal få ta i bruk ny medisin kan ofte ta flere år i Norge, det til tross for at både europeiske og norske legemiddelmyndigheter har godkjent medisinen. Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Rådet for kvalitet og prioritering skal vurdere effekt opp mot kostnad, en prosess som kan ta flere år. Resultatet kan være at norske pasienter må vente uforholdsmessig lenge på ny behandling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar