onsdag 2. juni 2010

Er dagens helsevesen dyrt og dårlig?

I følge Dagbladet uttalte tidligere Bjarne Håkon Hanssen i går at dagens helsevesen er dyrt og dårlig. Oppsiktsvekkende av en erfaren politiker som for syv måneder siden gikk av som helseminister, og som hadde mange muligheter til å endre, justere og forbedre. Mener han at det er de som jobber i helsevesenet som har skylda, eller er det rett og slett umulig å styre helsekronene? Og hva skal vi da med en helseminister?

Vi tror ikke at dagens helseminister deler denne oppfatningen, og vi stoler på at hun nå snur hver stein i arbeidet med å forbedre helsevesenet slik at pasientene får god og riktig hjelp både når det gjelder forebygging og behandling.

- Min analyse var at hovedproblemet med norsk helsehjelp er at folk ikke får hjelp før de blir skikkelig sjuke. Det er først når en er så sjuk som diabetiker at man trenger dialyse, at man får hjelp, sa Bjarne Håkon Hanssen i går.

Samhandlingsreformen tar jo nettopp sikte på å styrke det forebyggende arbeidet, men da må det fylles med innhold. Forebygging er mer enn viktig informasjonen om, og tilretteleggingen av livsstilsendringer. Forebygging er også å stoppe utvikling av sykdom på et tidlig stadium uansett hva sykdommens årsak er. Diabetes og Kols er gode eksempler på at tidlig og riktig behandling med legemidler kan stoppe alvorlige sykdomsforløp og gi pasienter mange gode leveår.

Under planleggingen av samhandlingsreformen ba legemiddelindustrien om at legemidler må trekkes mer aktivt inn i forebygging av sykdom. Myndighetene la ikke vekt på dette i tekstomtalen av reformen, men det er slett ikke for sent å gjøre noe med dette i praksis.

Det ligger for tiden er rekke medisiner på vent i helsedepartementet, - de venter på en refusjonsgodkjennelse slik at pasientene skal få reell tilgang til dem. Dette er medisiner som legemiddelmyndighetene mener er effektive og at man vil spare penger på å ta dem i bruk. Flere av dem vil bremse alvorlig sykdom som KOLS og diabetes. Ved å gi pasientene tilgang på disse legemidlene nå, går man de små skritts vei til et helsevesen som legger større vekt på å forebygge, behandle tidlig og gi større resultater for hver krone man putter inn. Les Bjarne Håkon Hanssens innlegg i Dagbladet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar