fredag 18. juni 2010

Sløser vi med pengene når vi forebygger alvorlig sykdom?

I Aftenposten i dag blir medisinering og oppfølging av pasienter med høyt blodtrykk satt i sammenheng med sløsing av ressurser i helsetjenesten. Det blir hevdet at dersom man behandler pasientene forbyggende i tråd med europeiske retningslinjer vil det ”destabilisere helsetjenesten i Norge.”

Interessant er det derfor at Dagbladet i dag presenterer en ny stor internasjonal studie, Interstroke-studien som har kartlagt hvilke 10 faktorer som forårsaker 90 prosent av hjerneslag på verdensbasis. Høyt blodtrykk og hjerteflimmer er de desidert største risikofaktorene, 40 nordmenn får slag hver dag, og vi bruker 12 milliarder kroner på rehabilitering etter hjerneslag, sier professor Davis Russel ved Oslo Universitetssykehus. .

Blodtrykksmedisiner er effektive og pasientene får dem på blå resept fordi det er påvist at det er helseøkonomisk lønnsomt å behandle disse pasientene. Å forebygge sykdom er ikke bare god helseøkonomi, bak de 12 milliardene kronene som brukes på rehabilitering finnes det mennesker som strever med sine liv og som aller helst skulle ha sluppet å bli syke.

Å forebygge sykdom krever ressurser, men det lønner seg for alle. Det er nettopp det samhandlingsreformen handler om.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar