mandag 9. august 2010

Mange vaksinerte vil hindre smitte dersom svineinfluensaen skulle dukke opp igjen.

Sist høst tok nesten halve Norges befolkning vaksine mot svineinfluensa. De aller fleste av de som ble vaksinert er fortsatt immune mot dette influensaviruset.

Folkehelsa har i mange år fulgt befolkningens immunstatus for influensa ved å undersøke antistoff i blodprøver. Blodprøvene i år viser at nesten 60 prosent av oss nå har immunitet mot viruset. Blant ungdom ligger andelen immune enda høyere. Noen har blitt immune ved smitte, men forskere mener at vaksinasjonen har vært den viktigste faktoren. Befolkningen i Norge er derfor særlig godt rustet mot nye større utbrudd av svineinfluensa, sammenlignet med land der færre fikk vaksinen, opplyser Folkehelsa.

Også de som ikke vaksinerte seg har fordeler av at så mange av oss andre gjorde det. Mange vaksinerte vil hindre spredning av smitte, noe som spesielt er viktig for personer som har dårlig immunforsvar.

Nå er det spennende å se hvor godt immuniteten holder seg over tid. Folkehelsas årlige overvåkninger vil fortelle oss det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar