onsdag 8. september 2010

Legemidler tåler dagens lys!

I Aftenposten i dag tar stortingsrepresentant Kjersti Toppe til orde for å gjemme paracetamolen som selges utenom apotek, i hyllene sammen med tobakk. Det er ingen god ide.

Siden 2003 har vi hatt mulighet til å kjøpe noen utvalgte vanlige reseptfrie legemidler i over 6000 dagligvareforretninger, kiosker og bensinstasjoner. Det er ti ganger så mange utsalg som det er apotek. Ordningen har fungert etter intensjonen. Tilgjengeligheten har blitt bedre, men sikkerheten har ikke blitt dårligere. Legemiddelverkets evaluering av ordningen har vist at økt tilgjengelighet ikke har ført til folkehelsemessige uheldige konsekvenser.

Muligheter til å kjøpe enkelte reseptfrie legemidler utenom apotek førte ikke til uhemmet og ukritisk innkjøp av legemidler. Men mange har valgt å kjøpe hodepinetablettene og spray mot tett nese på samme sted som de kjøper de kjøper melk og brød. Det kan være mer praktisk å gjøre flere innkjøp på et sted, særlig hvis man likevel skal kjøpe et reseptfritt legemiddel som man kjenner godt fra før.

For kort tid siden presenterte Folkehelseinstituttet ferske tall om bruken av reseptfrie legemidler. Det er verdt å legge merke til at til tross for at om lag halvparten av oss kjøper vanlige smertestillende legemidler i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner, så har det vært en nedgang i salget av disse fra 2009 til 2010.

Paracetamolbruken gikk ned med 2%, mens ibuprofen gikk ned med 4%. Økt tilgjengelighet er altså ikke det samme som økt forbruk. Situasjonen er faktisk slik at ordningen med salg legemidler utenom apotek (LUA-ordningen) nå er veldig statisk. Kravet om at alle legemidlene må utleveres fra skap bak kassen gjør at dagligvarehandelen kun finner plass til bestselgerne. Skal forbrukerne i praksis få tilgang til flere legemidler utenom apotek, må det gjøres noe med salgsmodellen. LMI er derfor positive til Statens legemiddelverks forslag om å åpne opp for selvvalg av legemidler i LUA-ordningen, men ordningen som velges må være gjennomførbar i praksis.

LMI er opptatt av at legemidler brukes riktig. Brukt riktig kan paracetamol være et godt valg for ellers friske mennesker til å bruk mot moderate smerter eller feber. Vi er ydmyke overfor det faktum at paracetamol kan føre til forgiftning hvis det inntas i alt for store mengder.

Løsningen er imidlertid ikke slik Toppe tar til orde for å plassere Paracet i et tildekket skap sammen med Prince og Marlboro. Paracetamol bør som i dag kunne selges fra synlige skap bak kassen til personer over 18 år. Andre legemidler som f.eks. allergilegemidler, hostesaft og legemidler mot sure oppstøt og halsbrann bør imidlertid kunne plasseres i egne hyller andre steder i butikken. Da vil forbrukerne lettere kunne se hva som finnes av legemidler utenom apotek, og ikke minst få mer informasjon fra pakningene enn de får i dag.

Så kjære Kjersti Toppe, legemidler er ikke tobakk. Legemidler tåler dagens lys! Ikke la uheldige personlig erfaring føre til at norske forbrukere får dårligere tilgang til vanlige reseptfrie legemidler. Butikksalg av legemidler har kommet for å bli. La oss heller se hvordan dette tilbudet kan bli enda bedre for folk flest.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar