tirsdag 5. oktober 2010

Nok en gang er KOLS-pasientene budsjett-tapere

Nok en gang er KOLS-pasientene taperne i kampen om budsjettmidlene. I Regjeringens forslag til statsbudsjettet er ikke kombinasjonsmedisiner for KOLS tatt med. Dette til tross for at Statens legemiddelverk vurderte behandlingen som refusjonsverdig og kostnadseffektiv allerede i 2009.

Helsemyndighetene har vurdert spørsmålet om forhåndsgodkjent refusjon for kombinasjonsmedisiner mot KOLS i en årrekke. I revidert statsbudsjett i 2006 ble kombinasjonsmedisiner til behandling av KOLS fjernet fra blåreseptordningen. Medisinene kan derfor ikke forskrives på vanlige blå resept, men legen må søke spesielt for den enkelte pasient for å få medisinene refundert.

I 2009 vurderte Statens legemiddelverk kombinasjonsmedisinene Seretide og Symbicort med tanke på kostnadseffektivitet og forhåndsgodkjent refusjon ved KOLS. Konklusjonen var nå at medisinene var refusjonsberettiget, men at kostnadene oversteg den såkalte bagatellgrensen. Det innebærer at kostnadene om fem år trolig overstiger fem millioner kroner. Saken må derfor behandles av departementet.

1. juni ble prisen på KOLS-medisinene Seretide og Symbicort redusert med ca ni prosent. Regjeringen hadde derfor en mulighet til å styrke behandlingstilbudet for KOLS-pasienter innenfor eksisterende rammer.

KOLS rammer stadig flere og vil etter WHOs beregninger rangere som nummer tre over de mest dødelige sykdommene i verden om 10-12 år. Mellom 300 000 og 400 000 mennesker lider av KOLS i Norge. Hvert år oppdages 20.000 nye tilfeller, og 1400 dør årlig av sykdommen. Dette er en svak pasientgruppe med store lidelser og høye medisinutgifter.

Tidligere trodde man at kun røykestopp kunne bremse forverringen av sykdommen og ytterligere tap av lungefunksjon. En stor studie dokumenterer at kombinasjonsmedisinen Seretide også bremser sykdomsutviklingen.

Mitt spørsmålet er: Hva vil myndighetene nå foreta seg for at KOLS-pasienter skal få KOLS-medisin på blå resept ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar