onsdag 26. september 2012

Vi må endre både tilgang og holdninger til prevensjon

I dag arrangeres Verdens prevensjonsdag for å øke bevisstheten om prevensjon, spesielt blant unge mennesker.

Selv om ungdom neppe har hatt større kunnskap om og tilgang til prevensjon enn det de har i dag, registrerte Folkehelseinstituttet likevel 1948 aborter og 4346 tilfeller av klamydia i aldersgruppen 15-19 år i fjor. Aborttallene stiger også betydelig når de unge kvinnene runder 20 år.

En fersk undersøkelse viser at 51 prosent av norsk ungdom har hatt ubeskyttet sex med ny partner, ti prosent svarer at de ikke brukte prevensjon fordi partneren ikke ønsket det, og 29 prosent sier at de ”glemte” prevensjon fordi de hadde drukket alkohol.

Det kan være mange årsaker til dette, men jeg synes det er oppsiktsvekkende at det innen noen grupperinger fortsatt gir status å ha mest mulig ubeskyttet sex.

Tallene for abort og seksuelt overførbare sykdommer hos ungdom ligger relativt stabile, og da er det åpenbart at det fortsatt er en betydelig jobb som må gjøres.

Jeg har tidligere kommentert tall fra Folkehelseinstituttet som viser at det utføres over 15.000 svangerskapsavbrudd i Norge. Heldigvis ser vi en fortsatt nedgang i svangerskapsavbrudd hos tenåringer, noe som delvis skyldes at de får tilbud om gratis prevensjon.

Samtidig er nok både helsemyndighetene og politikere enige om at tallet fortsatt er altfor høyt, ikke minst fordi tre prosent av kvinnene i aldersgruppen 20-24 år tok abort i 2011.

Det finnes enkle og effektive grep for å redusere dette tallet, og jeg vil henge meg på Helsedirektoratet som anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet om å utvide tilbudet slik at kvinner opp til 25 år får hormonelle prevensjonsmidler gratis. En rapport fra SINTEF viser at aborttallene synker og prevensjonsmidlene brukes mer kontinuerlig når de gis gratis.

Samtidig vet vi at det ikke bare er tilgang til prevensjon som er løsningen blant ungdom, men at vi også må jobbe med kunnskap og holdninger om helse og seksualitet. Her har alle som arbeider i helsetjenesten et spesielt ansvar, og det gleder meg å se at mange forskjellige aktører innen prevensjon og folkehelse samarbeider om store og viktige møteplasser, deriblant dagens markering.

Du kan lese mer om Verdens prevensjonsdag her: verdensprevensjonsdag.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar