fredag 11. desember 2009

Flott at Oslo universitetssykehus synliggjør forskningssamarbeidet om nye medisiner

Ved Oslo universitetssykehus foregår det et stort antall studier for å finne frem til nye og bedre medikamenter mot ulike sykdommer. Mange av studiene foregår i samarbeid med legemiddelfirmaer. For eksempel får norske kreftpasienter mulighet til å prøve ny behandling som kan gi bedre og lenger levetid. I dag pågår det faktisk rundt 270 studier med over 60 legemiddelfirmaer ved Oslo universitetssykehus, skriver sykehuset på sine hjemmesider.

Medisiner som brukes i behandling i dag er utviklet gjennom systematisk utprøvning i studier med pasienter. Med slike kliniske studier er Oslo universitetsykehus med og bidrar til at nye medikamenter kan utvikles for å bedre overlevelsen, forlenge levetiden eller gi mindre bivirkninger og bedre livskvaliteten. Hvert nye medikament som utvikles må prøves systematisk og grundig før man kan vite at det er effektivt i pasientbehandling.

Pasienter som kan ha nytte av ny utprøvende behandling får muligheten til å delta i slike studier. De gir skriftlig samtykke og får detaljert informasjon om bivirkninger som kan oppstå og mulig nytte av behandlingen. Pasienter som er med i studier følges tett for å oppdage virkning og bivirkninger av den nye behandlingen.

Å utvikle nye medisiner er kostbart. Det er legemiddelfirmaene som har ressursene til å kunne gjøre dette fra A til Å. Utviklingen av nye medisiner er derfor avhengig av samarbeid mellom sykehus som behandler pasientene og produsentene av de nye medisinene. Legemiddelfirmaet finansierer de ekstra utgiftene forskningen fører med seg for sykehuset.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar