tirsdag 1. desember 2009

WHO med nye anbefalinger om behandling av HIV

1. desember markeres som Verdens aidsdag, og i år er temaet Universal Access and Human Rights; lik tilgang til medisinsk behandling, informasjon og effektive forebyggende tiltak bør være vesentlige faktorer i grunnleggende menneskerettigheter.

På verdensbasis lever nå over 30 millioner mennesker med HIV eller AIDS. AIDS er nå den sykdommen som dreper flest kvinner i fruktbar alder.

Dette er et tema legemiddelindustrien brenner for, og internasjonalt jobber vi sammen med FN og WHO for å finne løsninger som sikrer likere tilgang til aids-medisiner.

På Verdens aidsdag legger WHO frem nye retningslinjer for behandling av HIV-pasienter. De innebærer blant annet at det anbefales at ART-medisiner bør gis på et tidligere tidspunkt både til ungdom og voksne. Retningslinjer fra 2006 foreslo at man ga ART når symptomer vises, men fra i dag er anbefalingen at alle HIV-smittede får ART uavhengig av symptomer. De nye retningslinjene anbefaler også at mødre med HIV ammer sine barn frem til 12 måneders alder, forutsatt at de har tilgang på ART-behandling. På denne måten forebygges overføring av viruset til barnet. Dersom disse retningslinjene implementeres, vil antall medisin-trengende øke. Det er en stor utfordring for alle involverte parter, og forhåpentligvis vil flere medisinerte pasienter bety færre sykehusinnleggelser, økt arbeidskapasitet og færre foreldreløse barn som følge av aids.

Verdens aidsdag markeres flere steder i landet, og Oslo har de fleste arrangementene. Her arrangerer blant annet HivNorge en fagkonferanse. På Jernbanetorget blir det satt opp telt hvor organisasjonene i Verdens aidsdagskomité er representert med stands. I kveld kl 19.00 er det en gudstjeneste i Trefoldighetskirken og fakkeltog i etterkant. Les mer om arrangementene på verdensaidsdag.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar