torsdag 26. november 2009

Gjennombrudd for Clavis

I høst har vi sett at to små norske legemiddelselskaper har forsket frem medisiner som har vakt interesse i store internasjonale firmaer.

Vi i LMI gleder oss sammen med Clavis over avtalen på 380 millioner som sikrer videre utvikling og kommersialisering av det potensielle legemiddelet CP-4126 for behandling av kreft i bukspyttkjertelen.

Utviklingskostnadene av legemidler er veldige høye og de norske legemiddelselskapene er helt avhengig av å få tilført kapital for å kunne fullføre utviklingen fram til et kommersielt produkt. Det er viktig at myndighetene legger til rette for insentiver og rammevilkår som stimulerer kommersielle aktører til å investere i norske lovende selskaper. Dette vil bidra til at Norge kan bygge opp en næring på dette området som kan ha stor betydning for norsk forskning og industri generelt.

LMI ser en underskog av selskaper innen legemiddelutvikling, diagnostisk verktøy og medisinsk utstyr vokser fram fra akademiske miljøer i dag. Eksempler på selskaper som lykkes er utrolig motiverende for denne kommende vekstbransjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar