tirsdag 17. november 2009

Ikke kjøp legemidler på internett!

170 000 nordmenn har kjøpt tamiflu på apoteket den siste uken. Og noen har kjøpt Tamiflu på internett. I de siste dagene har det kommet rapporter om at forfalsket Tamiflu er stoppet av tollen. Det som er stoppet er antagelig bare toppen av isfjellet. Dette viser nok en gang at man ikke kan handle legemidler trygt på internett. Man har ingen garantier for å få ekte vare selv når man handler fra nettsider som markedsfører seg med norsk tekst og tilsynelatende ser seriøse ut. Internetthandel med reseptbelagte legemidler er og blir en risikosport!

Det kan være på sin plass å minne om at forfalskede legemidler er ulovlig fremstilte legemidler som bevisst og uredelig er feilmerket i forhold til innhold, identitet og/eller kilde. Det kan være forsøk på å fremstille det originale virkestoffet i riktig mengde, men ofte vil forfalskningene være ett eller flere av følgende:

a) Feil mengde virkestoff
b) Et annet virkestoff
c) Intet virkestoff
d) Skadelige tilsetningsstoffer (som f.eks. veimaling )

Tilvirkingen av forfalskede legemidler foregår naturlig nok uten kontroll av produksjonen. Ofte produseres forfalskningene i skjulte garasjer og kjeller m.v.. En stor del av forfalskningene antas å ha opprinnelse i Asia og i land i det tidligere Sovjetunionen. De som lager falske legemidler er kriminelle og kan også være involvert i andre forbrytelser.

I utviklingsland har forfalskede legemidler i lang tid vært et stort problem. WHO anslår at 20% av legemidlene i noen av landene i den tidligere Sovjetunionen er forfalskede. I enkelte land i Afrika, Asia og Sør-Amerika er mer enn 30% av legemidlene forfalskede. I den vestlige verden utgjør internetthandel fra nettsteder som er på siden av den tradisjonelle medisinforsyningen den viktigste kilden til forfalskninger. I følge WHO antas mer enn halvparten av legemidler som omsettes via internett å være forfalskninger.

Som forbruker er du garantert å få ekte varer når du kjøper reseptbelagte legemidler på apotek. Nylig ble det også mulig for influensasyke å kjøpe Tamiflu på apoteket uten resept fra lege. Prisen er heller ikke mer enn 70 kroner. Det skulle gjøre det unødvendig å ty til netthandel for å få tak i det legemidlet.

Mange forbrukere synes netthandel er en bekvem form for handel og vil ønske at de også kan kjøpe legemidler over nettet. Det er en utfordring som myndighetene bør ta på alvor ved å legge forholdene til rette for seriøs netthandel med reseptbelagte legemidler. I dag er det kun mulig å sende reseptbelagte legemidler til norske pasienter fra apotek i nærområdet. Det gjør at netthandel i praksis blir umulig. Dersom myndighetene opphever disse restriksjonene, tar man også et viktig skritt i retning av å bekjempe forfalskede legemidler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar