tirsdag 24. november 2009

Ta KOLS-pasienter på alvor!

For en uke siden ble verdens KOLS-dag markert. 100 000 nordmenn har denne diagnosen, og mange av dem er alvorlig syke. Selv om KOLS kan skyldes både genetikk og luftforurensing, forårsakes sykdommen i to av tre tilfeller av røyking, og røykeslutt er viktig for å bremse sykdommen. Svein Høegh Henrichsen i Nasjonalt råd for tobakksforebygging har foreslått at pasienter med KOLS skal få legemidler for røykeslutt på blå resept. Etter min mening bør vi gjøre alt vi kan for å hjelpe denne pasientgruppen til å få et bedre liv, og dette forslaget vil antagelig også være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Samtidig vil jeg minne om at myndighetene fjernet KOLS-medisiner fra blåreseptordningen i 2006, men at Statens legemiddelverk nå påpeker at disse legemidlene er et kostnadseffektivt behandlingsalternativ for KOLS-pasienter. Jeg vil derfor be om at helsemyndighetene nå tar KOLS-pasientene på alvor og sørger for at de igjen får tilgang til disse legemidlene.

1 kommentar:

  1. Kaffe kan hjelpe med å få i gang motorikken i kroppen og dermed automatisere pustingen bedre, problemet er at mange KOLS pasienter assosierer tobakk med kaffe slik at de ikke tørr å drikke et par liter om dagen. Men litt selvkontroll har man vel?

    Det er mitt tips til KOLS pasienter. Kaffe. Mye av det. http://www.holkapolka.com - Blogg om natur , religion og filosofi.

    SvarSlett