tirsdag 17. november 2009

En uvurderlig sparringspartner for verdens helsemiljøer

Aftenposten skriver i dag under overskriften ” - Influensarådgivere betalt av legemiddelindustrien ” at flere av Verdens helseorganisasjons influensarådgivere står på lønningslisten til selskaper som bl.a. produserer vaksine mot H1N1. ”Dermed var legemiddelindustrien med på å påvirke beslutningen om at svineinfluensaen er en pandemi og at vaksine er nødvendig”, skriver den danske avisen Information, i følge Aftenposten.

Det at representanter fra verdens fremste forskningsmiljøer på sykdom og helbredelse er representert i råd som vurderer helsetrusler og eventuell bekjempelse av dem, er nokså selvsagt. Ingenting er mer naturlig enn at WHO benytter kompetansen som sitter hos dem som lager medisiner i sine vurderinger. At mediene velger å fremstille det som en bukken og havresekken-problematikk, er ikke ukjent, og delvis forståelig; dessverre er det liten tradisjon for å omtale denne typen samarbeid nettopp fordi det er nærliggende å tenke på interessekonflikter og usunne bindinger.
Helsedirektør Bjørn Inge Larsen mener, i følge artikkelen, at det er en kjent problematikk at de beste fagfolkene, både i Norge og verden, i tillegg til å arbeide for anerkjente universiteter, arbeider på si' for legemiddelindustrien. Videre etterlyser han åpenhet rundt slike forhold.

Jeg kunne ikke vært mer enig. Den kompetansen som sitter i legemiddelindustrien både her til lands og ellers i verden bør ikke gjemmes bort. Industrien har all grunn til å være stolte av det vi gjør – vi forsker frem medisiner som redder liv og forebygger sykdom, og er en uvurderlig sparringspartner for verdens helsemiljøer. Det tåler i aller høyeste grad dagens lys. Og med full åpenhet rundt samarbeidet blir det enklere å vurdere habilitetsspørsmål og å slå ned på regelbrudd og korrupsjon.

Se artikkelen på aftenposten.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar