fredag 13. november 2009

Informasjon og bivirkninger

Jeg har fått mange kommentarer på mine blogginnlegg om svineinfluensa og vaksinering, spesielt fra dere som er skeptiske til vaksinen. Det er jeg veldig glad for. Diskusjon og informasjon bidrar til at flere tvilere blir trygge på at det er riktig å la seg vaksinere. Jeg skulle gjerne svart alle som kommenterer innleggene mine, men tiden strekker ikke helt til. I dette innlegget har jeg linket til en del nyttig og fornuftig informasjon om vaksinen som svarer på mange av de spørsmålene dere stiller.

Mange skeptikere omtaler myndighetenes massevaksinering som hysteri, med henvisning til at ”vanlig influensa tar hvert år langt flere liv enn det svineinfluensaen hittil har gjort”. Isolert sett er dette riktig, men sammenstillingen mellom vanlig influensa og svineinfluensaen er feil. Jeg synes Hanne Nøkleby, direktør ved Folkehelseinstituttet og en av våre fremste vaksineeksperter, forklarer dette på en klok måte:

”Det er riktig at flere dør av vanlig influensa hvert år enn det hittil ser ut til å dø av svineinfluensa. Men dødsfallene av vanlig influensa forekommer først og fremst hos eldre personer, gjerne med en rekke kroniske sykdommer. Influensaen blir dråpen som gjør at de ikke klarer mer. Svineinfluensaen er annerledes i det at de som dør, både de få i Norge og de mange i land som har hatt større utbrudd, stort sett har vært yngre mennesker under 50 år, og omkring halvparten av dem har ingen risikofaktorer. Det er uvant og skremmende at yngre, friske personer dør av en infeksjonssykdom til tross for at de får den beste tilgjengelige behandling. Derfor er vi opptatt av å tilby vaksine og beskyttelse mot dette.”

Jeg oppfordrer dere alle til å lese resten av Hanne Nøklebys svar fra nettpraten på Aftenposten.no den 16. oktober.

Et annet gjennomgangstema er bivirkninger av Pandemrix-vaksinen. Statens Legemiddelverk rapporterer i dag at det, med 990.000 distribuerte vaksinedoser, er kommet inn 95 meldinger med til sammen 362 mistenkte bivirkningsreaksjoner. 35 av de mistenkte reaksjonene betegnes som alvorlige. Fire av disse igjen er dødsfall. Foreløpige resultater viser imidlertid at dødsfallene ikke har noen sannsynlig sammenheng med vaksinen. Dødsfall som skyldes vaksiner forekommer nesten aldri, men når man vaksinerer mange personer over kort tid, vil det tilfeldigvis skje dødsfall som ikke har noen sammenheng med vaksinasjonen.

De rapporterte reaksjonene avviker ikke fra bivirkningene som ble observert i kliniske studier av vaksinen og er derfor som forventet. Helsemyndighetene konkluderer derfor med at nytte-risikoforholdet til Pandemrix er uendret, og opprettholder anbefalingen om vaksinasjon.

Både myndighetene og legemiddelindustrien tar alltid alle bivirkninger på største alvor. Arbeidet er svært viktig for at vi skal være enda bedre forberedt ved fremtidige pandemier. Jeg er også svært opptatt av at vi skal ha full åpenhet om bivirkninger. Jeg oppfordrer dere alle til å gå inn på linken til SLV over, og lese mer om registrerte bivirkninger i Norge og arbeidet med kartleggingen av disse. Dere kan også lese om bivirkninger i Sverige, som også benytter Pandemrix, her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar