tirsdag 22. desember 2009

For første gang har Innovasjon Norge innvilget et innovasjonslån til et norsk legemiddelfirma

Clavis Pharma er tildelt et lån på 20 millioner. Det er første gang Innovasjon Norge har innvilget et såkalt innovasjonslån til et norsk legemiddelfirma. Tildelingen av dette lånet er en ny anerkjennelse av Clavis Pharma, som tidligere i høst inngikk en milliardavtale med det amerikanske legemiddelselskapet Clovis Oncology.

Allerede gjennomførte kliniske studier på blodkreftpasienter (akutt myeloid leukemi), har vist lovende resultater, og med et lån på 20 millioner kroner fra Innovasjon Norge ønsker Clavis Pharma å intensivere arbeidet med fase III-programmet for blodkreftmedisinen elacytarabine.

Risikolån/Innovasjonslån kan benyttes til de aller fleste prosjekter og investeringer rettet mot nyetablering, nyskapning, omstilling og utvikling. Lånene kan supplere egenkapitalfinansieringen der det er en sannsynlig inntektsstrøm som gir grunnlag for å betjene lån. Kravene til sikkerhetsstillelse er mindre enn i bank, og utgjør et viktig virkemiddel for at norske legemiddelselskaper kan fullføre det ressurskrevende utviklingsløpet sitt. Les mer om saken:
http://www.clavispharma.com/News+%26+Events/2009+Press+releases/562.cms

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar