fredag 18. desember 2009

Legemiddelindustriens viktige globale oppgave

Hvert år dør flere millioner mennesker av sykdommer som kan behandles med effektive legemidler. Et internasjonalt samarbeid mellom myndigheter, legemiddelindustri og private kan redusere utbredelsen av disse sykdommene. Det trengs også en global strategi og handlingsplan for å sikre forskning og utvikling av nye legemidler for sykdommer som rammer utviklingsland speseilt.

FNs tusenårsmål om å stanse og reversere spredningen av hiv/aids, malaria og andre sykdommer innen 2015 er mulig å oppnå, og legemiddelindustrien har en viktig rolle i dette arbeidet. Norges betydelige støtte til vaksineprosjektene GAVI og AMC er viktige i denne sammenheng. Det internasjonale arbeidet for å stimulere forskning på nye legemidler for sykdommer som rammer utviklingsland spesielt hardt, baserer seg på et samarbeid med den forskningsbaserte industrien.

De internasjonale legemiddelfirmaene selger legemidler til utviklingsland til reduserte priser og har også en rekke donasjonsprogrammer. Jeg mener det er nødvendig å fortsette å differensiere priser, slik at det i større grad er de rike land som betaler for forsknings- og utviklingskostnader. Reeksport fra fattige til rike land må hindres blant annet ved samarbeid mellom industri og myndigheter. Så må vi sikre et robust patentsystem som bidrar til at industriens fortsatt vil satse på forskning og utvikling av nye og mer effektive legemidler.

Men tilgang til legemidler dreier seg om mer enn priser. Legemiddelindustrien engasjerer seg i dag i en rekke helseprosjekter i utviklingsland som omfatter distribusjon og helsehjelp. Særlig innenfor bekjempning og forebygging av HIV og AIDS og mor og barn-programmer spiller legemiddelindustrien en viktig rolle. Hvis du vil vite mer om industriens internasjonale engasjement kan du lese den nye oversikten til Den internasjonale legemiddelindustriens bransjeforening, IFPMA. http://globalhealthprogress.org/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar