fredag 16. oktober 2009

Jeg forventer resultater

Regjeringen har foreslått å bevilge ekstra penger til Statens legemiddelverk slik at de kan bli mer effektive, og få unna køene sine. Det er legemiddelverket som godkjenner nye legemidler og som skal godkjenne ny informasjon. Køene på Legemiddelverket fører til at pasientene får forsinket tilgang på nye legemidler, og at informasjonen til helsepersonell og pasienter ikke blir oppdatert. Jeg forventer at den økte bevilgningen raskt vil gi resultater.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar