fredag 23. oktober 2009

Hva sier du nå Ballo?

Idag så har Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, og overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet gått ut med en svært klar anbefaling til befolkninga vår; At vi skal vaksinere oss alle mot svineinfluensa.

Med den kunnskapen vi har tilgjengelig idag, så vil det være helt umulig å si hvem av oss som kan få livsfarlige symptomer som følge av svineinfluensaen. Flere grupper er mer risikoutsatt en andre. Vaksinering er det samme som å ta fellesansvar.

Nå er det viktig at helsepersonell følger anbefalingene fra myndighetene våre, og gir sine pasienter anbefalinger i tråd med dette.

Jeg blir fristet til å utfordre min tidligere kollega Ole-Gunnar Ballo om han ikk nå i solidaritet med de mange som er i risikogruppen bør vaksinere seg?

Ballo bruker gjentatte ganger i ulike debatter argumentet med at han er fagperson og lege. Det hadde vært et positivt og viktig signal om Ballo nå gikk ut og sa at han har endret standpunkt og vil vaksinere seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar