onsdag 26. mai 2010

Det er mulig å hjelpe KOLS-pasientene raskt

For en uke siden skrev jeg i Dagsavisen at norske KOLS-pasienter mistet tilgangen til viktige medisinene på forhåndsgodkjent refusjon i 2006. Pasientene må derfor be fastlegen om å søke for å få dekket medisinen på blå resept. Dette er blitt kritisert fra fagmiljøet, fra pasientorganisasjonene og fra politisk hold – også fra Arbeiderpartiet den gang partiet var i opposisjon. Ordningen med individuell søknad er dyr, byråkratisk og bidrar til å øke sosiale helseforskjeller.

Til tross for faglige anbefalinger og gjentatte oppfordringer fra Stortinget har Regjeringen ennå ikke prioritert medisiner til kronikerne de snakker så varmt om. Jeg påpekte at Regjeringen på en enkel måte vise handlekraft i denne saken, og forbedre hverdagen til en pasientgruppe som har et behov for bedre medisiner.

Samme dag oppfordret redaktøren i Dagsavisen på lederplass helseministeren "til å sørge for at KOLS-pasientene får tilbake den blå resepten de mistet i sin tid."

Også fagmiljøet er nå på banen: Sjur Humerfelt, Spesialist i indremedisin og lungesykdommer på Oslo Universitetssykehus skriver nå at forverringene ved KOLS representerer store samfunnsutgifter, med direkte (medisiner og legekonsultasjoner etc.) og indirekte kostnader (sykemeldinger og uføretrygd etc.) Slike forverringer fører til 15.000 innleggelser årlig ved norske sykehus. Effektiv behandling kan forebygge noe av dette, skriver Humerfelt og påpeker at det er alarmerende at myndighetene faktisk har gjort tilgjengeligheten dårligere for slike medisiner.

I statsbudsjettet er det mulighet til å gjøre noe med det: Både regjeringen og opposisjonen bør gå sammen om å sikre denne sårbare pasientgruppen lettere tilgang til den medisinen som alle er enige om er samfunnsøkonomisk lønnsom og vil gi mange KOLS-pasienter et bedre liv. Å utsette denne saken enda mer, vil være helt uforståelig.

1 kommentar:

  1. Kaffe er neppe brukt av KOLS pasienter da de assosierer det med tobakk. Men kaffe hjelpermed å få i gang motorikken i kroppen og dermed også pustingen. Jeg tror det er verdt sjansen å ta, mao. å drikke kaffe for å øke pustingen automatisk selv om det for de fleste forbindes med røyk. Men litt kontroll må man ha!

    http://www.holkapolka.com - Blogg om filosofi, religion og natur.

    SvarSlett