tirsdag 25. mai 2010

Gledelig nyhet om HPV-vaksinen!

Før helga kom det melding fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om at flere jenter vil få tilbud om vaksine mot livmorhalskreft (HPV-vaksine) neste skoleår.

Vaksinasjonen mot livmorhalskreft ble startet opp høsten 2009 som et tilbud til jenter i 7.klasse. Tall fra Folkehelseinstituttet viser imidlertid at i underkant av 60 % av jentene har fått vaksinen. Det er derfor besluttet at også jenter i 8.klasse skal få tilbud om å ta vaksinen kommende skoleår. Det betyr at de jentene som av ulike årsaker ikke fikk vaksinen da programmet startet opp i fjor, nå får muligheten på ny.

Vi vet at om lag 300 norske kvinner rammes av livmorhalskreft hvert år. Vaksinasjon vil trolig halvere denne forekomsten på sikt. Vaksinen vil også føre til at færre kvinner får utført operative inngrep som en følge av celleforandringer i livmorhalsen. Slike inngrep fører til økt risiko for senaborter og for tidlige fødsler.

Norge er fortsatt et av de landene i Europa som har dårligst vaksinedekning innenfor HPV-området. Et utvidet vaksinasjonstilbud er et positivt steg i riktig retning!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar