torsdag 27. mai 2010

God pasientbehandling mer enn sykeshuseffektivisering

Har vi råd til sykehusene? Det er Legeforeningen som stiller dette provoserende spørsmålet på sitt landstyremøte. Legeforeningens president Torun Janbu peker på nyere undersøkelser som viser at Norge likevel ikke bruker spesielt mye på sykehusene. Det er avgjørende at man søker å oppnå en bedre balanse mellom oppgavene som sykehusene skal løse og budsjettet som stilles til rådighet, understreker Janbu.

- I tillegg må kvalitet inn som en tydelig styringsparameter. Hvordan kan Stortinget vite om bevilgningene treffer når de ikke får noen informasjon om kvaliteten som leveres? spør Janbu.

Legemiddelindustrien er også først og fremst opptatt av kvalitet på behandlingen, og at norske pasienter må få rask og lik tilgang til nye og effektive legemidler på sykehusene. Les LMIs innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om nye og kostnadskrevende metoder i helsetjenesten. http://www.lmi.no/FullStory.aspx?m=128&amid=72182

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar