onsdag 19. mai 2010

Mer bruk av langtidsprevensjon kan også få ned aborttallene

Gratispiller halverte antall aborter, skrev Aftenposten, og refererte at flertallet av helsepolitikerne i Stortinget er positive til at ordningen med subsidiert prevensjon blir vurdert utvidet. Jeg håper at dette nå får gjennomslag i Regjeringen også.

Kvinner mellom 20 og 24 år har i dag høyest abortrate, og den har vært stigende de senere årene. I dag får jenter mellom 16 og 19 år dekket en del av utgiftene til prevensjon, og aborttallene for denne gruppen har nå sunket sterkt. Ingen får i dag dekket utgiftene til langtidsvirkende prevensjonsmetoder (hormonspiral/p-stav/implatat). Slik prevensjon viser seg å ha aller best resultat når det gjelder å redusere aborttallene.

SINTEF har nylig avsluttet et forsøk for å se om økt tilgang til prevensjon påvirker abort-tallene. I løpet av hele 2009 fikk 3500 kvinner i alderen 20-24 år i Tromsø og Hamar gratis prevensjon. Resultatet viser at abortraten ble halvert i forhold til referansekommunene Bodø og Porsgrunn. Forsøket omfattet også tilskudd til langtidsvirkende prevensjonsmetoder. Bruken av disse (hormonspiral og p-stav/implantat) økte til det dobbelte i de 2 forsøkskommunene. Langtidsprevensjon virker kontinuerlig i 3-5 år, og gir den beste beskyttelse mot uønsket graviditet.

Kvinnene i de to forsøkskommunene rapporterte at de var svært fornøyde med å få frihet til å velge type produkt uavhengig av pris. Som en engangsinvestering oppleves disse metodene imidlertid som dyrere alternativ til f.eks p-piller. SINTEF har tidligere vist at 37 prosent glemmer en eller flere piller hver måned. Det er også publisert studier som viser at 60 prosent av de som har hatt en uønsket graviditet/abort med p-piller oppgir glemt pille som årsak.

Resultatene av denne undersøkelsen bør ikke være gjenstand for noen tvil: Utvid ordningen med tilskudd til prevensjon for kvinner under 24 år til hele landet, og la kvinnene få velge prevensjonsmetode selv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar